Welkom bij het Omgangshuis

Bij complexe (echt)scheidingen komt het voor dat een kind één ouder helemaal niet meer ziet, doordat ouders elkaar (nog) niet onder ogen willen of kunnen komen. Het doel van het Omgangshuis is dat elk kind met beide ouders contact kan hebben. Elk kind heeft het recht om zijn of haar ouders te zien. Dit is ook belangrijk voor de veilige hechting en de ontwikkeling van een kind.
Het kind staat bij ons altijd centraal: vanaf de voorbereiding voor het kind tot en met het laatste bezoekmoment van het kind in ons Omgangshuis.

Het Omgangshuis biedt een veilige, kindgerichte plaats waar het kind de niet-verzorgende ouder kan ontmoeten. Er zijn 2 aparte ingangen waardoor ouders elkaar niet tegenkomen. De kinderen worden door de begeleiders opgehaald op een aparte locatie en meegenomen naar de ontmoetingsruimte. In de ontmoetingsruimte verblijven meerdere ouders tegelijk (maximaal 4) om met hun kind(eren) contact te hebben en te spelen, altijd in aanwezigheid van de begeleiders. Door vroeg voor het Omgangshuis te kiezen, kunnen langdurige problemen voorkomen worden, ook vóórdat je als ouder het pad bewandelt naar een mediator of rechter.

Het Omgangshuis is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar en alle ouders kunnen zich aanmelden.