Hoe werkt het Omgangshuis?

Aanmelding
Als ouder kunt u zich aanmelden door dit aanmeldformulier in te vullen.

Intakegesprek
Zodra beide ouders zich hebben aangemeld via het aanmeldformulier, wordt er contact opgenomen met elke ouder voor een intakegesprek. Dit gesprek kan plaatsvinden met u als ouders tegelijk of ieder apart. In het intakegesprek wordt besproken welk doel u heeft en hoelang u verwacht gebruik te gaan maken van het Omgangshuis. U ondertekent een verklaring waarin alle huisregels en afspraken zijn vastgelegd voor de bezoeken met uw kind(eren).

Voorbereiding voor uw kind
Tijdens het intakegesprek wordt met u besproken hoe uw kind kan worden voorbereid op het eerste bezoek met de andere ouder.
Deze voorlichting aan het kind door de ouder waar het kind woont, is erg belangrijk voor een kind. Indien u hulp wenst hoe zo’n gesprek aan te pakken met uw kind, kunnen wij u daarbij ondersteuning bieden. Een kind mag ook eerst het Omgangshuis komen bekijken met zijn/haar ouder om zo een beeld te krijgen van de omgeving waar hij/zij de andere ouder gaat ontmoeten.

Een koppeling
Bestaat uit 5 contactmomenten. Een contactmoment is een contact op de zaterdag en bestaat uit maximaal 2 uur omgang met het kind: van 10.00 – 12.00 of van 13.30 – 15.30.

Fase 1
Start met minimaal 1 koppeling. Hierbij horen tussentijdse evaluatiegesprekken door u met de coördinator (indien mogelijk met u als ouders samen aan tafel). Na het laatste bezoek in het Omgangshuis wordt altijd een eindgesprek gehouden. Een rapportage kan gemaakt worden wanneer de Rechtbank of Raad hier expliciet om heeft gevraagd. Tevens wordt er alleen een rapportage opgesteld indien beide ouders hierom verzoeken en hier schriftelijk hun goedkeuring voor hebben gegeven.

Fase 2
In fase 2 kan er worden gekozen voor een volgende koppeling in het Omgangshuis, óf:

  • Een doorverwijzing naar bemiddelingsgesprekken bij een hulpverleningsinstantie of mediator met eventueel aanvullend Begeleide Omgang op maat, voor het opbouwen naar een zelfstandig uit te voeren omgangsregeling óf
  • U gaat als ouders zelfstandig de omgangsregeling uitvoeren.

Het Omgangshuis biedt laagdrempelige, vrijblijvende gesprekken en voorlichting aan. Dit kan zowel individueel als in een groep.

Wie begeleiden dit?

Een team getrainde vrijwilligers en professionele dagleiders begeleidt uw kind(eren). Deze begeleiders worden continue getraind en bijgeschoold.

Elke zaterdag is er een groep van 10.00 uur tot 12.00 uur en een groep van 13.30 uur tot 15.30 uur. In elke groep werken 4 begeleiders met 1 dagleider samen als team. In elke groep kunnen maximaal 4 vaders/moeders deelnemen met maximaal 8 kinderen (een ouder kan dus met maximaal 2 van zijn/haar kinderen tegelijk omgang hebben in die 2 uur).

De omgang zal plaatsvinden in een kindvriendelijke binnenruimte met speelgoed en spellen voor alle leeftijden. Voor de oudere kinderen is er ook een pingpongtafel en poolbiljarttafel. Tevens is er een buitenspeelmogelijkheid met diverse buitenspellen zoals voetbal en badminton. De begeleiders zijn continue aanwezig: binnen, buiten en bij toiletbezoeken.

Wat kost het?

Elke ouder betaalt € 7,50 per afspraak voor elk contactmoment op de zaterdag:

  • Als vergoeding voor gebruik van kindvriendelijke bezoek- en speelruimten, continue begeleiding, gebruik van speelgoed en spellen, onbeperkt koffie/thee/limonade;
  • Intake- en evaluatiegesprekken buiten de bezoekmomenten;
  • U ontvangt vrijblijvend het aanbod om individueel of in groepsverband (waar de andere ouder niet bij aanwezig is) voorlichting te krijgen van professionals over onderwerpen omtrent een (echt)scheiding met kinderen.

U betaalt het gehele bedrag van 1 koppeling (5 x €.7,50 = €.37,50) voor aanvang van het 1e bezoek aan het Omgangshuis.