Hoe werkt het Omgangshuis?

Aanmelding
Ouders dienen zich ieder zelf aan te melden via het aanmeldformulier. Deze is te vinden op de website onder de pagina ‘ouders’.

Intakegesprek
Zodra beide ouders zich hebben aangemeld, zal de coördinator van het Omgangshuis met ouders samen – of met elke ouder apart – een intakegesprek houden. In het intakegesprek wordt besproken welk doel ouders voor ogen hebben en wat hun verwachte periode in het Omgangshuis is. Elke ouder ondertekent een verklaring met huisregels en gemaakte afspraken met betrekking tot de eerste 5 bezoekdata met het kind.

Voorbereiding voor het kind
Tijdens het intakegesprek wordt ook met ouders besproken dat de inwonende ouder – vóór het eerste bezoek in het Omgangshuis – statusvoorlichting dient te geven aan het kind. Indien een ouder advies of hulp wil bij deze voorlichting geven aan het kind, kunnen ouders hierbij ondersteuning krijgen. Indien gewenst mag een kind met zijn/haar inwonende ouder ook eerst het omgangshuis komen bekijken, voordat hij/zij daar de uitwonende ouder zal gaan ontmoeten.

Een koppeling
Bestaat uit 5 contactmomenten (binnen 2 maanden). Een contactmoment is een contact op de zaterdag, bestaande uit 2 uur omgang.

Fase 1
Start met minimaal 1 koppeling (binnen 2 maanden uit te voeren). Er vinden tussentijdse evaluatiegesprekken plaats met ouder en coördinator (indien mogelijk met beide ouders samen aan tafel). Na het laatste bezoek in het Omgangshuis regio Nijmegen wordt een eindgesprek gehouden met beide ouders (indien mogelijk met beide ouders samen aan tafel).

Fase 2
In fase 2 kan worden gekozen voor een volgende koppeling in het Omgangshuis, óf:

  • Een doorverwijzing naar bemiddelingsgesprekken bij een hulpverleningsinstantie of mediator met eventueel aanvullende Begeleide Omgang* voor het bouwen naar een zelfstandig door ouders onderling uit te voeren omgangsregeling óf
  • Ouders gaan de omgangsregeling zelf uitvoeren.

* Het verschil tussen onze termen Omgangshuis en Begeleide Omgang: In het Omgangshuis zijn meerdere kinderen en ouders tegelijk aanwezig en altijd op dezelfde locatie, waarbij ouders elkaar niet hoeven te zien. Bij Begeleide Omgang wordt een gezin 1 op 1 ondersteund en is er maatwerk voor afspraken en locaties én geldt de voorwaarde dat ouders met elkaar aan tafel gaan. 

 

 

Wie begeleiden dit?

Een team met getrainde vrijwilligers en professionele dagleiders begeleidt ouders en kinderen. Zowel vóór als ná elke shift met kinderen vindt er een teambespreking plaats.

De vrijwilligers worden gescreend en volgen een verplichte training alvorens zij mogen werken in het Omgangshuis. Daarna blijven de vrijwilligers getraind door professionals op het gebied van onder andere: de echtscheidingsproblematiek, kinderen in echtscheidingssituaties en de gedragsgevolgen, het coalitiesysteem (voorheen genoemd ouderverstoting), huiselijk geweld en de meldcode, procedures zoals ”onder toezichtstelling” etc.
De vrijwilligers volgen tevens werkbegeleidingsbijeenkomsten.

 

Wat kost het?

Elke ouder betaalt een eigen bijdrage van €.7,50 * per afspraak voor elke zaterdag: 

  • ter motivering om de afspraken na te komen in het omgangshuis;
  • als vergoeding voor gebruik van kindvriendelijke bezoek- en speelruimten (binnen en buiten), begeleiding, gebruik van speelgoed en spellen voor alle leeftijden, waaronder ook voor de oudere kinderen een poolbiljarttafel, tafelvoetbal en een pingpongtafel, onbeperkt koffie/thee/limonade;
  • intake- en evaluatiegesprekken buiten de bezoekmomenten;
  • vrijblijvend aanbod voor ouders om individueel of in groepsverband (waar niet die andere ouder bij aanwezig is) voorlichting te krijgen van professionals over onderwerpen omtrent (echt)scheiding en kinderen.

Ouders betalen het gehele bedrag van 1 koppeling (5 x €.7,50 = €.37,50) voor aanvang van het 1e bezoek aan het Omgangshuis. Ouders van buiten de regio Nijmegen**, kunnen na toestemming van hun gemeente ook een koppeling aangaan. Daarnaast betalen deze ouders zelf ook nog de eigen bijdrage van €.7,50 per afspraak per zaterdag.

* Omgangshuis Regio Nijmegen is geen dienstverlening uit de Jeugdwet, maar valt onder Welzijn. Voor het Omgangshuis wordt daarom niet met een indicatie gewerkt. Ouders kunnen proberen ondersteuning te krijgen via inkomensondersteunende maatregelen.

**onder regio Nijmegen vallen de gemeenten: Nijmegen, Druten, Wijchen, Berg en Dal, Heumen, Beuningen, West Maas en Waal, Tiel, Maasdriel, Zaltbommel, West-Betuwe, Neder-Betuwe, Culemborg, Buren, Mook en Middelaar